การชำระเงิน

  • กรณีเก็บเงินโอนผ่านบันชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด เลขที่บัญชี 104 – 235179 – 8
  • กรณีเก็บเงินปลายทางคิดอัตราการบริการเพิ่ม 3% จากราคาสินค้า

การจัดส่งสินค้า

  • ทางแพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด จัดส่งโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)