Planter United
บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ เข้าใจเกษตรกร

บริการฉับไว ทันใจเกษตรกร

หัวใจสำคัญของการบริการ คือ งานของเรา เราคำนึงถึงเกษตรกรผู้ใช้สินค้าป็นสำคัญ การส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ทันตามช่วงเวลาของการใช้ คือสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง

เชี่ยวชาญด้านพืชไร่

ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี เราค้นคว้าวิจัยเพื่อศึกษาแนวทาง การแก้ใขปัญหาทางการเกษตร เรามั่นใจว่าเราคือผู้ชำนาญการด้านพืชไร่และเข้าใจปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง

สินค้าได้มาตรฐานระดับสากล

ด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่จะส่งตรงถึงมือเกษตรกร สนค้าทุกตัวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพืชผลทางเกษตรของท่านและเราภูมิใจที่เราได้ดูแลทุกๆลำดับ ขั้นตอนในการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการและมีคุณภาพ

เข้าถึงง่าย ใส่ใจทุกปัญหา

เรามีสื่อโซเชียลหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยวามสะดวกในการติดต่อ เพราะเรามุ่งพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวทันต่อเทคโลยี นอกจากนี้เรายังรับฟังทุกปัญหาจากเสียงของเกษตรกร เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

รับคำเเนะนำในการปลูกพืชไร่
ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน

กรอกข้อมูลที่นี่

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม