Blog

โรคสำคัญของพริก : โรคกุ้งแห้ง

เป็นเชื้อราที่สามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพริก โดยเฉพาะที่ผลพริกอาการเริ่มแรกเป็นแผลวงกลมช้ำสีน้ำตาล ต่อมาแผลจะลุกลามวงกว้างออกไปอาจจะเห็นเป็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน หรือสีดำซ้อนกันเป็นวงทำให้ผลพริกเน่าและร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว มีการระบาดได้ตลอดทั้งปี

Blog

โรคสำคัญของแตงโม : โรคเหี่ยวที่เกิดจากใส้เดือนฝอย

ต้นแตงโมจะแสดงอาการเหี่ยวคล้ยกับเชื้อรา ใบส่วนล่างเหลืองร่วง เมื่อถอนต้นดูจะพบว่ารากของแตโมมีปมอยู่ด้วย จึงเรียกว่าโรครากปม

Blog

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคราเมล็ดผักกาด

ต้นจะแสดงอาการเหี่ยวและยุบตายที่โคนต้นบริเวณผิวดินมักพบเส้นใยสีขาวค่อนข้างหยาบและจะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดผักกาดเจริญอยู่ด้วยพบระบาดรุนแรงในบริเวณทีมีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก

Blog

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคเน่าเละ

หัวส่วนใต้ดินมีอาการเน่านิ่มเมื่อผ่าออกพบว่าเนื้อเยื้อตรงกลางหัวเน่าช้ำมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวรุนแรงทำให้ส่วนต้นมีอาการเหี่ยวและยุบตายไปในที่สุดพบระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกชุก และควรพ่นสารป้องกันก่อนเห็นอาการของโรค