โรคสำคัญของพริก : โรคกุ้งแห้ง

โรคสำคัญของพริก : โรคกุ้งแห้ง
เชื้อราสาเหตุ : Colletotrichum gloeosporioides,C. capsici และ C. acutatum

เป็นเชื้อราที่สามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพริก โดยเฉพาะที่ผลพริกอาการเริ่มแรกเป็นแผลวงกลมช้ำสีน้ำตาล ต่อมาแผลจะลุกลามวงกว้างออกไปอาจจะเห็นเป็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน หรือสีดำซ้อนกันเป็นวงทำให้ผลพริกเน่าและร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว มีการระบาดได้ตลอดทั้งปี

การป้องกันกำจัด

  • พ่นด้วย เจอราจ อัตรา 20-25 ซีซี หรือ มุลเลอร์ อัตรา 20 ซีซี + โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร