โรคสำคัญของมะเขือเทศ : โรคใบจุด

โรคสำคัญของมะเขือเทศ : โรคใบจุด
เชื้อราสาเหตุ : Corynespora cassiicola

แผลที่เกิดจากการขยายตัวของโรคจะเป็นวงไม่ชัดเจน คือมักจะแสดงอาการใบจุดเล็กๆสีน้ำตาลเข็มกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆแผจะมีสีเหลืองล้อมรอบในใบที่แสดงอาการรุนแรง แผลจะลามติดต่อกันเกิดการไหม้ทั้งใบและใบแห้งดำ ส่วนบนผลจะพบเป็นจุดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปแผลมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน้ำตาลเข้มบุ๋มลึกลงไป พบระบาดมากในบริเวณที่มีวามชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนตกชุก

การป้องกันกำจัด

  • พ่นด้วย ดูมาร์ค อัตรา 40 ซีซี หรือ มุลเลอร์ อัตรา 20 ซีซี + โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร