โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคราเมล็ดผักกาด

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคราเมล็ดผักกาด
เชื้อราสาเหตุ : Sclerotium rolfsii

ต้นจะแสดงอาการเหี่ยวและยุบตายที่โคนต้นบริเวณผิวดินมักพบเส้นใยสีขาวค่อนข้างหยาบและจะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดผักกาดเจริญอยู่ด้วยพบระบาดรุนแรงในบริเวณทีมีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก

การป้องกันกำจัด

  • ระบายน้ำในสวนอย่าให้มีการท่วมขังโดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุก
  • พ่นด้วย คูเลเตอร์ อัตรา 10-20 กรัม หรือ วีเซ่ อัตรา 10-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (โดยเน้นไปที่บริเวณรอบๆโคนต้นหรือพ่นป้องกันหลังปลูกไปแล้ว 7-10 วัน)