โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคเน่าเละ

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคเน่าเละ
เชื้อราสาเหตุ : Erwinia carotovora

หัวส่วนใต้ดินมีอาการเน่านิ่มเมื่อผ่าออกพบว่าเนื้อเยื้อตรงกลางหัวเน่าช้ำมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวรุนแรงทำให้ส่วนต้นมีอาการเหี่ยวและยุบตายไปในที่สุดพบระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกชุก และควรพ่นสารป้องกันก่อนเห็นอาการของโรค

การป้องกันกำจัด

  • ขุดถอนต้นและส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายทิ้ง
  • พ่นด้วย โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร