โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคใบแห้ง

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคใบแห้ง

เชื้อราสาเหตุ : Xanthomonas campestris

พบแผลจุดฉ่ำน้ำหัวแหลมท้ายแหลมขยายขนาดไปตามความยาวของใบเนื้อเยื้อตรงกลางแผลบางโปร่งใสบางครั้งพบแผลแตกเป็นทาง ยาวตามแนวเส้นใบ หากระบาดรุนแรงจะทำให้เหี่ยวแห้งตายเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว ทำให้ถูกเรียกว่า โรคใบขาว เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตพบะบาดรุนแรงในบริเวณที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก และมีการระบาดได้รวดเร็วมากและควรพ่นสารป้องกันก่อนเห็นอาการของโรค

การป้องกันกำจัด

  • ขุดถอนต้นแลละส่วนที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายทิ้ง
  • พ่นด้วย โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร