โรคสำคัญของเผือก : โรคตากบตาเสือ

เชื้อราสาเหตุ : Phytophora colocasiae

เชื้อราไฟท๊อปเทอร่าเข้าทำลายได้ทุกส่วนของเผือก ทั้งที่ใบ ก้านใบ และหัวใต้ดินพบจุดแผลฉ่ำน้ำบนใบเกิดได้ทั้งบนใบหรือขอบใบ เมื่อแผลขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนมาชิดติดกัน ทำให้ใบแห้งเป็นสีน้ำตาลอ่อนไปทั้งใบ หากเชื้อเข้าที่ก้านใบจะเกิดอาการช้ำตามแนวก้านใบ ทำให้ก้านใบหักเผือกจึงไม่โตระบาดรุนแรงมากก็ต่อเมื่อใบเผือกชน กันทำให้ใต้พุ่มมีความชื้นสูง เช่น ช่วงฝนตกชุก

การป้องกันกำจัด

พ่นด้วย โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม + โบคุ่ม อัตรา 30-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วโดยเฉพาะที่บริเวณใต้ใบ