โรคสำคัญของแตงโม : โรคเหี่ยวที่เกิดจากใส้เดือนฝอย

โรคสำคัญของแตงโม : โรคเหี่ยวที่เกิดจากใส้เดือนฝอย
เชื้อราสาเหตุ : Meloidogyne sp.

ต้นแตงโมจะแสดงอาการเหี่ยวคล้ยกับเชื้อรา ใบส่วนล่างเหลืองร่วง เมื่อถอนต้นดูจะพบว่ารากของแตโมมีปมอยู่ด้วย จึงเรียกว่าโรครากปม

การป้องกันกำจัด

  • ถ้าพื้นที่ปลูกมีประวัติการระบาดของโรคให้ไถดินตากแดดหลายๆครั้ง
  • คัดเลือกต้นกล้าที่ไม่มีอาการรากปมมาปลูก
  • ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด หรือปอเทือง