สินค้าที่เราอยาก แนะนำ

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช
สารป้องกันโรคพืช
สารกำจัดวัชพืช
ปุ๋ยเกล็ด
อาหารเสริม
plant-ยากำจัดแมลง-Ato

คาร์โบซัลแฟน
(carbosulfan) 5% GR [กลุ่ม 1A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว ด้วงหมัด เสี้ยนดิน แมลงในดิน

plant-ยากำจัดแมลง-Brida

อิมิดาโคลพริด
(imidacloprid 70%) WG [กลุ่ม 4A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงปากดูด

plant-ยากำจัดแมลง-Casza

นิโคลซาไมด์-โอลามีน
(niclosamide olamine) 83% WP

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด หอยเชอร์รี่ในนาข้าว

plant-ยากำจัดแมลง-Chorfenapyr

คลอร์ฟีนาเพอร์ 10 เอสซี
(chlorfenapyr) 10% W/G

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด หนอนกระทู้ลายจุด หนอนหนังเหนียว หนอนรัง หนอนใยผัก หนอนม้วนใบข้าว

plant-ยากำจัดแมลง-Dolin

อะมิทราช
(amitraz) 20% W/V GC [ กลุ่ม 19]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด ไรแดง ไรขาว ปลอดภัยต่อผึ้ง ใช้กำจัด ไรทุกระยะ ไรแดง ไรแมงมุม ไรขาว ไรสี่ขา ปลอดภัยต่อผึ้ง

plant-ยากำจัดแมลง-Eros

อินดอกซาคาร์บ
(indoxacarb)15% W/V SC [กลุ่ม 22A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนม้วนใบข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะผล

plant-ยากำจัดแมลง-Fightnight

ฟิโพรนิล
(fipronil) 5% W/V SC [กลุ่ม2B]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบข้าว หนอนกอข้าว ด้วงเต่าแตง ด้วงหมัดผัก ด้วงหนวดยาว ปลวก มด มอด แมลปีกแข็ง แมลงในดิน

plant-ยากำจัดแมลง-Flobac

บาซิลลัส ทูริงเยนซิล ซับสปีชีส์ ไอซาไว
(bacillus thuringiensis) subsp. aizawai 8,500 IV/mg SC [กลุ่ม11]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะผล หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

plant-ยากำจัดแมลง-Ladu

โพรเฟซิน
(buprofezin) 25% WP [กลุ่ม 16]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงหวี่ขาว คุมไข่ ยับยั้งการลอกคราบ

plant-ยากำจัดแมลง-Luga

อิมิดาโคลพริด
(imidadoprid) 10% W/V SL [กลุ่ม 4 A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงปากดูด

plant-ยากำจัดแมลง-Pepe

โพรฟีโนพอส
(profenofos) 50% W/V EC [กลุ่ม 1B]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น ด้วงหมักผัก ด้วงเต่าแตง

plant-ยากำจัดแมลง-Pyretox

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
(lambda-cyhalothrin) 2.5% W/V EC [กลุ่ม3A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนกระทู้ผัก แมลงบั่ว แมลงสิง หนอนเจาะดอก ด้วงเต่าแตง

plant-ยากำจัดแมลง-Sanchez

ฟิโพรนิล
(fipronil) 5% W/V SC [กลุ่ม 2B]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบข้าว หนอนกอข้าว ด้วงเต่าแตง ด้วงหมัดผัก ด้วงหนวดยาว ปลวก มด มอด แมลปีกแข็ง แมลงในดิน

plant-ยากำจัดแมลง-Santis

อะซีทามิพริด
(acetamiprid) 20% W/V SL [กลุ่ม 4A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด ด้วงหมักผัก ด้วงเต่าแตง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ

plant-ยากำจัดแมลง-Senna

ไทอะมีทอกแซม
(thiamethoxam) 25 % WG [กลุ่ม 4A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น หนอนชอนใบ แมลงวันพริก

plant-ยากำจัดแมลง-The-Next

อะซีทามิพริด
(acetamiprid) 20% W/V SL [กลุ่ม 4A]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด ด้วงหมักผัก ด้วงเต่าแตง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ

plant-ยากำจัดแมลง-Totti

อะบาแมกติน
(abamectin) 1.8% W/V EC [กลุ่ม 6]

สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน ใช้ป้องกัน เพลี้ยไฟ หอยทากในผัก หนอนชอนใบ

Arken

คาร์เบนดาซิม
(carbendazim) 50% W/V SC [กลุ่ม 1]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคใบจุด โรคกุ้งแห้งพริก แอนแทรคโนส โรคกาบใบแห้งข้าว

Aumbook

แมนโคเซบ
(mancozeb) 80% WP [กลุ่ม M3]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคใบจุด

Bocum

อีทาบอกแซม
(ethaboxam) 10.4% W/V SC [กลุ่ม22

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคตากบเสือ จากเชื้อราไฟท๊อปเทอร่า

Culetor

คาร์บอกซิน
(carboxin) 75% W/V SC [กลุ่ม7]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคเน่าคอดิน โรคราเมล็ดผักกาด โรคกาบใบแห้ง ใช้ใน มะเขือเทศ พริก หอม แตงโม คะน้า

Dennis

ไดฟีโนโคนาโซล(difenoconazole) +
โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15+15% W/V EC [กลุ่ม 3]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าว โรคใบจุดสีน้ำตาลข้าว โรคเมล็ดด่างข้าว โรคกาบใบแห้งข้าว โรคใบไหม้ข้าวโพด

Eminen

เตตระโคนาโซล
(tetraconazole) 4% W/V EW [กลุ่ม3]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคราแป้ง โรคต้นแตกยางไหล โรคใบไหม้ขึ้นฉ่าย โรคใบจุด โรคราหนวด

Jerrage

โพรคลอราช
(prochlorazป 45% W/V EC (NA) [กลุ่ม 3]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคแอนแทรคโนส โรคกุ้งแห้งพริก โรคหอมเลื้อยหมานอน

Lakis

คาซูกาไมซินไฮโดรคลอไรด์ไฮเดรต
(kasugamycin hydrochloride hydrate) 2% W/V SL [กลุ่ม24]

สารป้องกันโรคพืช

ฃป้องกันกำจัด แบคทีเรีย โรคใบแดง โรคใบกรอบ โรคเน่าปากหมู โรคสะเก็ดดำ โรคใบจุดแบคทีเรีย โรคขอบใบแห้ง

Muller

โพรคลอราช (prochloraz) +
โพรพิโคนาโซล(propiconazole) 40 + 9% W/V EC [กลุ่ม 3]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคกุ้งแห้งพริก โรคหอมเลื้อยหมานอน โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดสีม่วงหอม โรคกาบใบแห้งข้าว โรคเมล็ดด่างข้าว

Poldi

คิวปรัสออกไซด์
(cuprous oxide) 86% WG [กลุ่ม M1]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด แบคทีเรียและเชื้อรา โรคใบจุดแบคทีเรีย โรคสะเก็ดดำ โรคใบขอบแห้ง

Tiolen

ไอโซโพรไทโอเลน
(isoprothiolane) 41.76% W/V EC [กลุ่ม 6]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคใบไหม้ข้าว

Touchone

ไตรไซคลาโซล
(tricyclazole) 75% WP [กลุ่ม 16]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคใบไหม้ข้าว

Vsea

อีทรีไดอะโซล
(etridiazole) 24% W/V EC [กลุ่ม 14]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรครากเน่า โรคโคนเน่า จากเชื้อไฟท๊อปเทอร่า

FNG-Murphy

ไดเมโทมอร์ฟ
(dimethomorph) 50% WG [กลุ่ม 40]

สารป้องกันโรคพืช

ป้องกันกำจัด โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคตากบตาเสือ จากเชื้อราไฟท๊อปเทอร่า

Bazea

ออกซาไดอะซอน
(oxadiazon) 25% W/V EC [กลุ่ม E]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอก ประเภทใบแคบ ใบกว้าง และกก ในนาหลังข้าวแห้ง

Beytis

อะซีโทคลอร์
(acetochlor) 50% W/V EC [กลุ่ม K3]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอก ประเภทใบแคบ ใบกว้าง ในพืชผักและพืชไร่ เช่น ผักโขม หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู หญ้าสะอึก ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน

Kikae

โฟมีซาเฟน
(fomesafen) 25% W/V [กลุ่ม E]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังงอก ประเภท ใบกว้าง ในตระกูลถั่ว เช่น ผักโขม สาบแร้งสาบกา ผักพริก หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน สาบเสือ

Layban

2,4-ดี - ไดเมทิลแอมโมเนียม
(2,4-D-dimethylammonium) 84% W/V SL [กลุ่มC]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังงอก ประเภทใบกว้าง และกก ในพืชประเภทใบแคบ เช่น ผักโขม เทียนนา กกขนาก หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน แห้วหมู

Menas

เพรทิลาคลอร์
(pretilachlor) 30% W/V EC [กลุ่ม K3]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอก ประเภทใบแคบในพืชผักและกก ในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู

Petro

เพนดิเมทาลิน
(pendimethalin) 33% W/V EC [กลุ่ม K1]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอก ประเภทใบแคบ ในพืชผักและพืชไร่ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู

Riboxsin

โคลมาโซน + โพรพานิล
(clomazone + propanil) 12% + 27% W/V EC [กลุ่ม F3+C2]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอกและหลังงอก ประเภทใบแคบ ใบกว้าง และ กก ในนาข้าว เช่น หญ้าแดง ผักปอดนา หญ้าข้าวนก กกทราย หนวดปลาดุก หญ้าดอกขาว

Saha

โคลมาโซน + โพรพานิล
(clomazone + propanil) 12% + 27% W/V EC [กลุ่ม F3+C2]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอกและหลังงอก ประเภทใบแคบ ใบกว้าง และ กก ในนาข้าว เช่น หญ้าแดง ผักปอดนา หญ้าข้าวนก กกทราย หนวดปลาดุก หญ้าดอกขาว

Vadin

บิสไพริแบก-โซเดียม
(bispyribac-sodium) 10% W/V SC [กลุ่ม B]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนหลังงอก ประเภทใบแคบ ใบกว้าง และ กก ในนาข้าว เช่น หญ้านกสีชมพู หนวดปลาดุก โสน หญ้าแดง ผักปอดนา หญ้าข้าวนก

Varo

บิวทาคลอร์
(butachlor) 60% W/V EC [กลุ่ม K3]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชก่อนงอก ประเภทใบแคบในพืชผักและกก ในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู

Viderlac

ควิซาโลฟอป-บี-เอทิล
(quizalofop-P-ethyl) 5% W/V EC [กลุ่ม A]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ ในพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู

Zabiya

ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล
(pyrazosulfuron-ethyl) 10% WP [กลุ่ม B]

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังงอก ประเภทใบกว้าง และกก ในนาข้าว และสนามหญ้า เช่น ผัดปอดนา กกขนาด แห้วหมู หนวดปลาดุก กกทราย

Basel-162127

บาเซิล
สูตร : เร่งผล 16-21-27

ปุ๋ยเกล็ด

คุณสมบัติ : ปุ๋ยชนิดเกล็ด ประกอบด้วยธาตุอาหาร พืชสามารถดูด ธาตุอาหารเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผล
ใช้สำหรับ : พริก มะเขือเทศ มะระ แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว ตระกูลผักใบ ตระกูลกะหล่ำ

Basel-202020

บาเซิล
สูตร : เร่งการเจริญเติบโต 20-20-20

ปุ๋ยเกล็ด

คุณสมบัติ: ปุ๋ยชนิดเกล็ด ประกอบด้วยธาตุอาหาร พืชสามารถดูด ธาตุอาหารเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ และบำรุงผล
ใช้สำหรับ : พริก มะเขือเทศ มะระ แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว ตระกูลผักใบ ตระกูลกะหล่ำ

Basel-241010

บาเซิล
สูตร: เร่งต้น 24-10-10

ปุ๋ยเกล็ด

คุณสมบัติ: ปุ๋ยชนิดเกล็ด ประกอบด้วยธาตุอาหาร พืชสามารถดูด ธาตุอาหารเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ
ใช้สำหรับ : พริก มะเขือเทศ มะระ แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว ตระกูลผักใบ ตระกูลกะหล่ำ

3X

3 เอ็กซ์

อาหารเสริม

เร่งขยายผลอ่อน เพิ่มขนาดผลใหญ่ ดอกดก น้ำหนักดี สีสดใส

Blacksoil

แบล็คซอยล์

อาหารเสริม

ทำให้การงอกของรากดี แตกรากใหม่ ปรับปรุงดิน ใช้ดีในทุกพืช

Cal-B

ซุปเปอร์แคลบี

อาหารเสริม

ลดการหลุดร่วง เพิ่มขนาด น้ำหนักดี

Blacksoil

คารอส

อาหารเสริม

เร่งขยายผลอ่อน เพิ่มขนาดผลใหญ่ ดอกดก น้ำหนักดี สีสดใส ลดการหลุดร่วง

Chok

โช๊คอัพ

อาหารเสริม

ผลใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี

Chopar

โชปาร์

อาหารเสริม

เปิดตาดอก กระตุ้นรากใหม่ สร้างยอดโตไว แตกยอดทันใจ

Dayfour

เดโฟ

อาหารเสริม

ช่วยแตกรากใหม่ ระบบรากแข็งแรง ช่วยแตกตายอดและตาดอก

Dojang

โดจัง

อาหารเสริม

ขยายหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เนื้อแน่น น้ำหนักดี

Drogba

ดร็อกบา

อาหารเสริม

สารปรับสภาพน้ำทำมห้น้ำมีค่าความเหมาะสมกับการผสมสารต่างๆ

Fit-D

ฟิตดี

อาหารเสริม

เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มขนาดผลใหญ่

Formon

ฟอร์มัน

อาหารเสริม

จำนวนหัวมันดกมากขึ้น มันมีขนาดใหญ่และเพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง

Howard

โฮวาร์ด

อาหารเสริม

เร่งการแตกราก ขยายขนาดของใบ ผิวนวลดี

Kean

คีน

อาหารเสริม

เร่งต้นโตไว แตกยอดดี สีเขียวเข้ม

Kegan

คีแกน

อาหารเสริม

ช่วยให้ผลเนื้อแน่น เข้าสีสม่ำเสมอ

Laymon

เลมัน

อาหารเสริม

ใบเขียวเข้ม หัวโตใหญ่ เพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง

Mag

แพลนเตอร์แม็ก

อาหารเสริม

เร่งขยายผลอ่อน เพิ่มขนาดผลใหญ่ ดอกดกน้ำหนักดี สีสดใส ลดการหลุดร่วง

Matin

มาร์ติน

อาหารเสริม

กระตุ้นรากใหม่ เปิดตาดอก เร่งการแตกตายอดและตาดอก

morerice

มอร์ไรซ์

อาหารเสริม

เร่งต้น แตกกอไว ออกรวงดก น้ำหนักดี

Nori

โนริ

อาหารเสริม

ดึงยอด ติดเมล็ดง่าย ผลโตไวใช้ได้ทุกช่วง

Ongree

อองรี

อาหารเสริม

ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง กระตุ้นการออกรวง เพิ่มผลผลิต

Red-Bpluss

เรด บี-พลัส

อาหารเสริม

ช่วยให้ผลเนื้อแน่น มีรสหวาน ป้องกันผลแตก

Red-Diz

เรดดีซ

อาหารเสริม

เพิ่มความสมบูรณ์ของต้นเพื่อเตรียมการออกดอกและติดผล

Ronal

โรนัล

อาหารเสริม

แก้ปัญหาต้นโทรม ใบเฉา ใบเหลือง

Rooney

รูนีย์

อาหารเสริม

ขยายหัวใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตต่อไร่สูง

Strike

สไตรค์

อาหารเสริม

สร้างดอก ลดการร่วงของดอกและผล

Teary

เทียรี่

อาหารเสริม

เร่งต้นอ่อน กระตุ้นการแตกกอ สร้างรวงสมบูรณ์

Tores

ตอเรส

อาหารเสริม

ขยายขนาดผลอ่อน ลดการหลุดร่วงของดอก เพิ่มขนาดผลใหญ่

Voodoo

วูดู

อาหารเสริม

ช่วยทำให้ดินฟู เพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยในการแตกกอ แตกราก

Zinc

แพลนเตอร์ซิงค์

อาหารเสริม

ธาตุอาหารช่วยเสริมความสมบูรณ์ของต้น

กระสุน

อาหารเสริม

สารเสริมประสิทธิภาพ

รับคำเเนะนำในการปลูกพืชไร่
ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน

กรอกข้อมูลที่นี่