Blog

โรคสำคัญของมะเขือเทศ : โรคใบจุด

แผลที่เกิดจากการขยายตัวของโรคจะเป็นวงไม่ชัดเจน คือมักจะแสดงอาการใบจุดเล็กๆสีน้ำตาลเข็มกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆแผจะมีสีเหลืองล้อมรอบในใบที่แสดงอาการรุนแรง แผลจะลามติดต่อกันเกิดการไหม้ทั้งใบและใบแห้งดำ ส่วนบนผลจะพบเป็นจุดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปแผลมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน้ำตาลเข้มบุ๋มลึกลงไป พบระบาดมากในบริเวณที่มีวามชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนตกชุก

Blog

โรคสำคัญของมะเขือเทศ : โรคใบไหม้

เชื้อราไฟท๊อปเทอร่าจะเข้าทำลายได้เกือบทุกส่วน เช่น ใบ กิ่ง ลำต้น และผล พบเป็นจุดฉ่ำน้ำเหมือนถูกน้ำร้อนลวก จากนั้นอาจจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ ทำให้ใบแห้ง กิ่งแห้งและตายไปในที่สุดพบการระบาดรุนแรงในบริเวณที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุกและอากาศค่อนข้างเย็น ตรวจดูการระบาดหากพบเกิน10%ของพื้นที่ให้พ่นสารป้องกันกำจัด ทันที