Blog

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคราเมล็ดผักกาด

ต้นจะแสดงอาการเหี่ยวและยุบตายที่โคนต้นบริเวณผิวดินมักพบเส้นใยสีขาวค่อนข้างหยาบและจะเปลี่ยนเป็นเม็ดสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดผักกาดเจริญอยู่ด้วยพบระบาดรุนแรงในบริเวณทีมีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก

Blog

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคเน่าเละ

หัวส่วนใต้ดินมีอาการเน่านิ่มเมื่อผ่าออกพบว่าเนื้อเยื้อตรงกลางหัวเน่าช้ำมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวรุนแรงทำให้ส่วนต้นมีอาการเหี่ยวและยุบตายไปในที่สุดพบระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกชุก และควรพ่นสารป้องกันก่อนเห็นอาการของโรค

Blog

โรคสำคัญของหอม กระเทียม : โรคใบแห้ง

พบแผลจุดฉ่ำน้ำหัวแหลมท้ายแหลมขยายขนาดไปตามความยาวของใบเนื้อเยื้อตรงกลางแผลบางโปร่งใสบางครั้งพบแผลแตกเป็นทาง
ยาวตามแนวเส้นใบ หากระบาดรุนแรงจะทำให้เหี่ยวแห้งตายเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว ทำให้ถูกเรียกว่า โรคใบขาว เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตพบะบาดรุนแรงในบริเวณที่มีความชื้นสูงโดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก และมีการระบาดได้รวดเร็วมากและควรพ่นสารป้องกันก่อนเห็นอาการของโรค