วิธีการปลูกเผือก

กล้าเผือกที่ทำการดำหรือปักลงในนา จะต้องการสาร อาหารที่จำเป็นเพื่อปรับตัวและสร้างรากใหม่จำนวนมาก ในขณะที่เผือกต้นเล็กมีกำลังน้อย การแตกรากใหม่จึงน้อยและโตช้า การปรับตัวต่อดินใหม่ ระบบน้ำใหม่

วิธีการปลูกพริก

ในช่วงลงกล้าใหม่ๆ พริกจะต้องการสารอาหารที่จำเป็น ต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งดินอาจจะ มีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อต้นกล้า

วิธีการปลูกหอม กระเทียม

หอม กระเทียม เป็นพืชที่ปลูกง่าย อายุสั้น ใช้น้ำน้อยกว่านา แต่ต้องละเอียดอ่อนในการจัดการ ตลอดอายุดารปลูก ตั้งแต่เตรียมดิน ย่อยดิน ขึ้นแปลงขุดร่องระบายน้ำ จนจัดหาวัสดุคลุมกล้าพันธุ์

วิธีการปลูกมะเขือเทศ

การโตต้องดีไม่ชะงักหรือติดขัดนาน เพื่อประโยชน์ในการเติบโต มะเขือเทศเป็นพืชที่โตเร็ว การโตระยะแรกหลังย้ายต้องอาศัยกันและกัน การเติบตั้งตัวเร็วและเติบโตพร้อมกันจึงสำคัญ

วิธีการปลูกแตงโม

การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ในความสำเร็จ เพราะแตงโมเป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว จึงต้องมีวิธีการจัดการอย่างรวดเร็ว การเกิดปัญหาใน แต่ละช่วงของการเจริญเติบโต การแก้ไขปัญหาจะ ต้องรวดเร็ว

วิธีการปลูกข้าว

ในการปักดำหรือหว่านข้าว จนถึงระยะแตกกอ หากระดับน้ำสูงเกินไป จะทำให้ต้นกล้ายืดหนีน้ำ แตกกอน้อย ผลผลิตก็จะน้อยลง

วิธีการปลูก ข้าวโพด

การสร้างความงอกที่ดีด้วยสารอาหารที่มีอะมิโน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของต้นข้าวโพด แนะนำใช้ สไตรค์ 20 ซีซี. ต่อเมล็ดข้าวโพด 2-5 กิโลกรัม ในการคลุกเมล็ดข้าวโพด

รับคำเเนะนำในการปลูกพืชไร่
ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน

กรอกข้อมูลที่นี่

LINE LOGO SVG ติดต่อสอบถาม