1. ระยะหลังปักดำ หรือหลังหว่าน (0-15วัน)

การปักดำ

การปักดำควรทำเป็นแถวเป็นแนวซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การพ่นยากำจัดโรคแมลง และยังทำให้ข้าว แต่ละกอมีโอกาสได้รับอาหารและแสงแดดอย่างสม่ำเสมอกัน 

การหว่าน

เน้นการคุมวัชพืชก่อนหว่านข้าว เพื่อที่วัชพืชไม่ขึ้นแย่งธาตุอาหารของต้นกล้า

อายุกล้

การใช้กล้าอายุที่เหมาะสม จะทำให้ข้าวตั้งตัวเร็ว แตกกอได้มาก และให้ผลผลิตสูง อายุกล้าที่เหมาะสมสำหรับปักดำ ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ข้าวดังนี้

  • ข้าวนาปรัง เช่นพันธุ์ สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 ควรใช้กล้าที่มีอายุประมาณ 20-25 วัน
  • ข้าวนาปี เช่น เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ควรใช้กล้าที่มีอายุประมาณ 25-30 วัน

คำแนะนำ

ฉีดด้วย สไตรค์ อัตรา 20 ซีซี ช่วยให้ต้นกล้า ปรับตัวได้เร็วสร้างรากได้มาก

ใช้ร่วมกับ เดโฟ อัตรา 30 ซีซี ช่วยในการสร้างรากฝอย ให้ต้นดูด ซึม ธาตุอาหาร ในดินได้ดีขึ้นต่อน้ำ 20 ลิตร

ทางดิน
ปรับหน้าดิน หลังทำเชือกแก้ดินสนิมด้วย “แบล็คซอยล์” อัตรา 1ลิตร / 5 ไร่

2. ระยะแตกกอ (25 - 30วัน)

นับจากข้าวเริ่มแตกกอดังกล่าวจนถึงข้าวเริ่มสร้างช่อดอกอ่อน ใช้เวลาประมาณ 30-50 หลังจากระยะต้นกล้าขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อช่วงแสงของพันธุ์ข้าว

คำแนะนำ

บำรุงด้วย “มอร์ไรซ์” อัตรา 30 ซีซี ช่วยปรับสภาพน้ำ และทำให้ประสิทธิภาพ ของสารเคมีออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น

ร่วมกับ “เทียรี่” อัตรา 30 ซีซี ช่วยเร่งการแตกรากใหม่ ขยายขนาดของใบให้ใหญ่ เร่งการแตกกอข้าวได้เร็ว เพิ่มความสมบูรณ์ทำให้ต้นข้าวต้านทานโรคและแมลงได้ดี

ต่อน้ำ 20 ลิตร

3. ระยะสร้างรวง 45 วัน (ข้าวตั้งท้อง)

ระยะเริ่มสร้างช่อรวงอ่อน หลังจากแตกกอเต็มที่แล้วก็จะเข้าสู่ระยะสร้างช่อรวงอ่อน ระยะนี้ต้นข้าวจะเปลี่ยนจากต้นที่มีลักษณะแบนเป็นต้นกลม และจะมีการยืดปล้อง อย่างรวดเร็ว เมื่อผ่าลำต้นดูจะเห็นจุดกำเนิดช่อดอก ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีขาวปุยๆ และจะเจริญเติบโตเรื่อย ๆ เป็นช่อดอก

ระยะตั้งท้อง เป็นระยะที่ดอกอ่อนของข้าวขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเป็นช่อดอกที่สมบูรณ์ ตรงกาบใบธงจะอ้วนพองขึ้น

คำแนะนำ

บำรุงด้วย “มอร์ไรซ์” ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ให้ต้นข้าว ต้านทานโรคและแมลง ร่วมกับ “บีพลัส” ซึ่งจะช่วยกระตุ้น การพัฒนารวงอ่อน เพิ่มปริมาณของดอก ในหลวงให้มากขึ้น ทำให้ ปริมาณเมล็ดข้าวมากขึ้น

4. ระยะเริ่มออกรวง (กัดหางปลาทู)

ระยะออกดอก ออกรวงและผสมเกสร ระยะที่ช่อดอกโผล่จากกาบใบ ดอกข้าวบาน และผสมเกสร ซึ่งจะเกิดพร้อมกันหรือเหลื่อมกันบางเพียงเล็กน้อย

คำแนะนำ

บำรุงด้วย “อองรี” ช่วยให้ต้นข้าวมีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ล้มง่าย ข้าวออกรวงใหญ่และสม่ำเสมอ เมล็ดไม่รีบร่วมกับ “พอสเตอร์” ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง

5. ระยะน้ำนมถึงเก็บเกี่ยว

ระยะข้าวออกดอก เป็นระยะการเจริญเติบโต ซึ่งข้าวจะออกดอกก่อนเก็บผลผลิต 30 วันช่วงนี้ จะต้องมีน้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ข้าว สร้างเม็ดให้เต็ม

ระยะนี้ข้าวจะดึงอาหารที่สะสมที่ใบแก่ส่วนล่างมาใช้ ไปจนถึงระยะที่ข้าวสุกแก่เต็มที่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรียกระยะนี้ว่าพลับพลึง นับได้หลังจากเข้าออกดอกแล้ว 28 ถึง 30 วันสามารถสังเกตได้จากรวงข้าวสามส่วนจากปลายรวงจะมีสีเหลืองฟางข้าว และที่โคนรวงยังมีสีเขียวอ่อนอยู่

คำแนะนำ
ฉีดพ่นด้วย อองรี อัตรา 30 ซีซี ร่วมกับ บีพลัส อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยให้ต้นข้าวมีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ล้มง่าย กระตุ้นให้ข้าวออกรวงและสุขเสมอ รวงยาวใหญ่ เม็ดเต็งน้ำหนักดีและช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่