1. ระยะเพาะกล้า

การงอกของหัวพันธุ์จะต้องใช้สารอาหารภายในหัวกับความชื้นภายนอก หากสภาพแวดล้อมภายนอกไม่เกื้อหนุนต่อการงอกการเจริญเติบโตจะไม่สม่ำเสมอ การทำให้หัวพันธุ์งอกรากแทงต้นสม่ำเสมอโดยการใช้
เดโฟ กับ สไตรค์ จะช่วยปรับสมดุลในหัวพันธุ์เกิดการงอกรากแทงต้นพร้อมกันทุกหัว

คำแนะนำ

  • พ่น สไตรค์ อัตรา 20-30 ซีซี + เดโฟ อัตรา 30 ซีซี + โชปาร์ อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นอย่างน้อย 3 ครั้งหลังจากดำหัวพันธุ์)

2. ระยะต้นเล็ก สร้างยอด ใบ

หอมกระเทียมระยะเร่งแตกกอจะทำได้ดีเมื่อการงอกของต้นพันธุ์พร้อมเพียงกันโตทันกันไม่มีช่องว่าง การเร่งการแตกกอสามารถใช้ โชปาร์ กับ ดีซ ฉีดพ่นอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อการมีกอที่ใหญ่ใบมากมีสีเขียวเข้มหนาจากโคนยันปลาย หลอดแข็งนวลสวย ทนฝน ทนแดดดี

คำแนะนำ

  • พ่น ดีซ อัตรา 30 ซีซี + โชปาร์ อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

3. ระยะเก็บเกี่ยว

การเพิ่มน้ำหนักหอมกระเทียมไม่ว่าจะเป็นต้นสดหรือหัวพันธุ์และเก็บ
หัวจะต้องเพิ่มน้ำหนักตั้งแต่ต้นโตเต็มที่ครบอายุที่จะสะสมอาหารใน
หัวโดยจะกระตุ้นให้ทำการลงหัวเพราะการโตของหอมกระเทียมจะ
สร้างใบงามต้นมากเกินไป ถ้าหากไม่กระตุ้นให้เกิดการสะสมอาหารที่
หัว การกระตุ้นทำได้โดยการฉีด รูนีย์ + บี-พลัส + ฟิตดี

คำแนะนำ

พ่น รูนีย์ อัตรา 30 ซีซี + บี-พลัส อัตรา 30 ซีซี + ฟิต-ดี อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร