1. ระยะหลังดำกล้าเผือก

กล้าเผือกที่ทำการดำหรือปลูกใหม่นั้นต้องการสารอาหารที่จำเป็นในการที่จะปรับตัวอย่างมาก เพือที่จะเตรียมสร้างรากใหม่ สร้างใบใหม่ที่แข็งแรง ถ้ากล้าเผือกยังโตไม่เต็มที่ก็จะทำให้การเจริญเติบโตนั้นช้า

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่น สไตรค์ อัตรา 30 ซีซี + เดโฟ อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ช่วยให้ต้นกล้าปรับตัวได้เร็วและช่วยในการสร้างรากฝอยในการดูดธาตุอาหารในดินได้มากขึ้น)
  • ฉีดพ่น โพดี้ อัตรา 30 ซีซี + โบคุ่ม อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (กำจัดเชื้อราที่ติดมากับกล้าเผือก)

2. ระยะเผือกอายุ 1-3 เดือน

เป็นระยะที่ต้องเร่งการสร้างจำนวนใบและทำใบให้มีสีเขียวเข้ม สมบูรณ์ เพื่อการสังเคราะห์แสง สะสมอาหาร เพราะถ้ามีการสะสมอาหารมากพอสมควรก็จะส่งผลให้ได้ผลผลิตมากตาม

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่น ดีซ 30 ซีซี + เดโฟ อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (เพื่อเร่งการสร้างใบและให้มีใบที่เขียวเข้มสมบูรณ์)

3. ระยะสะสมอาหาร

ระยะสะสมอาหารในใบเป็นการเตรียมความพร้อมในการลำเลียง ทำให้ท่ออาหารแข็งแรงมีประสิทธภาพในการสั่งน้ำตาลจากใบไปยังหัวเพื่อที่จะได้หัวเผือกที่ใหญ่และมีน้ำหนักดี

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่น คารอส อัตรา 30 ซีซี + บี-พลัส อัตรา 30 ซีซี + ฟิต-ดี อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่นทุก 10 วัน เพื่อสะสมอาหารในใบก่อนการลงหัวอายุ 3-4 เดือน ช่วยปรับสมดุล ขยายสะโพก ติดผลใหญ่ ลดการหลุดร่วง)

4. ระยะเก็บเกี่ยว น้ำหนักดี มีคุณภาพ

เป็นระยะที่เปลี่ยนการสะสมน้ำตาลให้เป็นแป้งเพื่อให้ได้เผือกหัวมาก มีผลใหญ่ น้ำหนักดี

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่น รูนีย์ อัตรา 30 ซีซี + ฟิต-ดี 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน เพื่อผลดก ผลใหญ่สม่ำเสมอ น้ำหนักดี)