1. เพิ่มราก ต้นโตไว

การสร้างความงอกที่ดีด้วยสารอาหารที่มีอะมิโน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของต้นข้าวโพด แนะนำใช้ สไตรค์ 20 ซีซี. ต่อเมล็ดข้าวโพด 2-5 กิโลกรัม ในการคลุกเมล็ดข้าวโพด เพื่อเพิ่มความงอก จากนั้นสร้างราก สร้างยอด และใบ ของช้าวโพดให้พร้อมเพรียงกัน และทำให้ต้นข้าวโพดปรับตัวได้เร็ว ทนต่อสภาพการปลูกด้วย เดโฟ ร่วมกับ สไตรค์ เมื่อข้าวโพดงอกเป็นใบจริงแล้ว 4 ใบ

อัตราใช้ : เดโฟ 20 ซีซี. + สไตรค์ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

2. ต้นสูง ใบใหญ่ เขียวเข้มสวย

การที่ต้นข้าวโพดสูงใหญ่ ใบเขียว รากเยอะ ยอดเจริญดีพร้อมกันทั้งแปลง จะทำให้การติดฝักข้าวโพดได้มาตรฐาน น้ำหนักผลผลิตรวมต่อพื้นที่สูง

ฉีดพ่นด้วย ดีซ ร่วมกับ โชปาร์ ธาตุอาหารรองเสริม เพื่อการสร้างสีใบ และการแทงยอด ต้นข้าวโพดโตดี เสมอพร้อมกัน

อัตราใช้ : ดีซ 30 ซีซี. + โชปาร์ 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

3. ป้องกันข้าวโพดใบม่วง

ข้าวโพดใบม่วง ใบเหลือง เกิดจากการที่ต้นข้าวโพดขาดฟอสเฟต สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ พอสเตอร์ ในการฉีดพ่นใบ เพื่อเสริมฟอสเฟตส่วนที่ขาด เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างเมล็ด สร้างฝักที่มีขนาดใหญ่

อัตราใช้ : พอสเตอร์ 30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

4. ฝักใหญ่ เนื้อแน่น น้ำหนักดี

เมื่อต้นข้าวโพดเจริญต้นสูงพอสำหรับการเริ่มสร้างดอก ต้องมีการบำรุงธาตุอาหาร เพื่อการสร้างดอกที่แข็งแรง และผสมติดดี ไปจนถึงการเพิ่มน้ำหนักหลังดอกบาน และติดฝักอ่อน

ฉีดพ่นด้วย เรด บีพลัส ร่วมกับ คารอส และฟิตดี เพื่อการสร้างดอก ผสมดอกที่ดีของข้าวโพด สร้างฝักใหญ่ติดเมล็ดได้ครบฝัก น้ำหนักดี

อัตราใช้ : เรด บีพลัส 30 ซีซี. + คารอส 30 ซีซี. + ฟิตดี 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร