โรคสำคัญของข้าว: โรคขอบใบแห้ง

โรคสำคัญของข้าว: โรคขอบใบแห้ง เชื้อราสาเหตุ : oryzae pv. Oryzae

บางพื้นที่เรียกว่า โรคใบส้ม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลักษณะของโรค คือแผลมีสีเขียวช้ำแล้วเปลียนเป็นสีเทาและน้ำตาลจะสังเกตุอาการ ได้ในตอนที่มีความชื้นสูงจะพบเมือกแบคทีเรียไหลออกมาเป็นหยดสีเหลือง ต่อมาจะแห้งเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนยางสน เชื้อแบคทีเรียนี้จะตกลงไปในน้ำหรือถูกลมฝนพัดพาไปทำให้โรคแพร่กระจายได้มากขึ้น

การป้องกันกำจัด

  • พ่นด้วย โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร