โรคสำคัญของข้าว : โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคสำคัญของข้าว : โรคใบจุดสีน้ำตาล เชื้อราสาเหตุ : Helminthosporium oryzae

ต้นข้าวเป็นโรคได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงออกรวง เมื่อมีอากาศร้อนชื้นหรือฝนตกบ่อยจะพบอาการรุนแรงมากขึ้น แผลบนใบข้าวมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปไข่สีน้ำตาล ขอบแผลเหลือง อาจจะมีแผลที่กาบใบ ข้อต่อใบ และข้อลำต้น ทำให้เกิดเม็ดด่างในระยะออกรวงส่งผลให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพต่ำ

การป้องกันกำจัด

1.พ่นด้วย ดูมาร์ค อัตรา 20 ซีซี + เจอราจ อัตรา 20 ซีซี + โพดี้ อัตรา 10-20 กรัม ต่น้ำ 20 ลิตร